Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

15. MARCA 2024 VYHLASUJEME VÝZVY PRE ROK 2024

Nadácia mesta Bratislavyutorok 27. februára 2024

Nadácia mesta Bratislavy vyhlási výzvy v súlade s novou programovou stratégiou pre roky 2024-2026 15. marca. Celková alokácia vo všetkých výzvach bude v roku 2024 700.000 eur.