Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Mgr. Štefan Jurča
správca
Mgr. Veronika Húdeková
programová koordinátorka GP KULTÚRA
Ing. Žofia Zakuciová
programová koordinátorka GP KOMUNITY
Mgr. Silvia Zámečníková
programová koordinátorka ŠP UMENIE, GP KULTÚRA - Rozvoj kapacít organizácií
Transparentný účet:
SK77 0900 0000 0051 6625 9066
Pozrieť účet
Adresa:
Nadácia mesta Bratislavy, Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava