Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Mgr. Zuzana Ivašková
správkyňa
Mgr. Štefan Jurča
programový koordinátor ŠP UMENIE, GP KOMUNITY
Mgr. art. Žofia Bosáková
komunikácia, vyúčtovania
Mgr. Veronika Húdeková
programová koordinátorka GP KULTÚRA
Transparentný účet:
SK77 0900 0000 0051 6625 9066
Pozrieť účet
Adresa:
Nadácia mesta Bratislavy, Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava