Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Informácia o výzvach pre rok 2023
Mesto Bratislava začalo rok 2023 v rozpočtovom provizóriu. Počas rozpočtového provizória obec nemôže poskytovať dotácie podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. Vyhlásenie grantových a štipendijných výziev nadáciou ako aj mestom Bratislava tak bude možné až po schválení mestského rozpočtu Mestským zastupiteľstvom. O otvorení výziev vás budeme informovať hneď ako to bude možné.
Výberové konanie - Správca Nadácie mesta Bratislavy
Hlavného mesta SR Bratislavy otvára výberové konanie na pozíciu samostatný/á odborný/á referent/ka na oddelení kultúry Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý/á bude zodpovedný/á za správu grantových systémov hlavného mesta Bratislavy v oblasti podpory kultúry a komunít, vrátane správy Nadácie mesta Bratislavy.
Poznáme výsledky rozhodovania v Mimoriadnej výzve
Výsledky v Mimoriadnej výzve sú zverejnené.
Poznáme výsledky v oblasti Kultúrne podujatia
Výsledky v oboch oblastiach podpory nájdete zverejnené.
Výsledky v Grantovom programe KOMUNITY sú zverejnené
Výsledky v grantovom programe KOMUNITY sú zverejnené.
Mimoriadna výzva - ZATVORENÁ VÝZVA 2022
Mimoriadna výzva je otvorená od 4.4. do 30.4. 2022.
Poznáme výsledky v prvých nadačných programoch pre rok 2022
Výsledky v programoch Umenie, Tvorba a uvedenie diela, Kultúrne priestory nájdete zverejnené.
Pozastavenie dvoch výziev
Pozastavenie výziev Rozvoj kapacít organizácií a štipendijný program Komunity.
Konzultácie pripravovaných projektov v MIB
K výzve Funkčnejšie verejné priestory ponúkame možnosť konzultovať projekty.
Kultúrne podujatia - ZATVORENÁ VÝZVA 2022
Grantový program Kultúra - oblasť Kultúrne podujatia je otvorený od 14.2. do 15.3. 2022.
Funkčnejšie verejné priestory - ZATVORENÁ VÝZVA 2022
Grantový program Komunity - oblasť Funkčnejšie verejné priestory je otvorený od 1.2. do 15.3. 2022.
Komunitné priestory - ZATVORENÁ VÝZVA 2022
Grantový program Komunity - oblasť Komunitné priestory je otvorený od 1.2. do 15.3. 2022.
Komunitné aktivity - ZATVORENÁ VÝZVA 2022
Grantový program Komunity - oblasť Komunitné aktivity je otvorený od 1.2. do 15.3. 2022.
Dni s Nadáciou mesta Bratislavy
Dvojdňový program Dni s Nadáciou mesta Bratislavy 2.-3.2. je kompletný.
Tvorba a uvedenie diela - ZATVORENÁ VÝZVA 2022
Grantový program Kultúra - oblasť Tvorba a uvedenie diela je otvorený od 17.1. do 14.2. 2022.
Kultúrne priestory - ZATVORENÁ VÝZVA 2022
Grantový program Kultúra - oblasť Kultúrne priestory je otvorený od 17.1. do 14.2.2022.
Umenie - ZATVORENÁ VÝZVA 2022
Štipendijný program Umenie je otvorený od 17.1. do 14.2.2022.
Harmonogram výziev na rok 2022
Harmonogram výziev na rok 2022 je zverejnený.
Bratislava podporí v roku 2022 kultúrne a komunitné projekty sumou 1,2 milióna eur
Výška podpora kultúrnych a komunitných projektov na rok 2022 je známa.