Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Poznáme výsledky v nadačných programoch pre rok 2024
Celkovo Nadácia mesta Bratislavy v roku 2024 podporí 177 projektov sumou 708 000 eur.
Dni s Nadáciou mesta Bratislavy 2024
PROGRAM 25.3. 2024 GRANTY: PODPORA, ŠTRUKTÚRA, DÁTA 15:00 – 15:20 - Prezentácia nadácie a štruktúra podpory 15:20 – 16:00 – Webinár KULTÚRA (PREZENTÁCIA, FAQ, Q&A) 16:00 – 16:50 – Webinár KOMUNITY (PREZENTÁCIA FAQ, Q&A) 16:50 – 17:00 – Ukončenie 4.4. 2024 KLUB ŠTIPENDISTOV Podporení štipendisti a štipendistky z roku 2023 odprezentujú výstupy na tému identity a globálnych výziev v 5-minútových slotoch. 14:00 – 14:10: Privítanie, predstavenie programu 14:10 – 15:00 - Webinár UMENIE (PREZENTÁCIA, FAQ, Q&A) 15:10 – 16:10: Klub štipendistov 2023 blok I 16:20 – 17:20: Klub štipendistov 2023 blok II
Nadácia mesta Bratislavy vyhlasuje výzvy pre rok 2024
Nadácia mesta Bratislavy 15. marca zverejnila výzvy, na základe ktorých sa môžu prihlasovať záujemcovia o granty v oblasti kultúry alebo rozvoja komunít. Či už ste súčasťou organizácie, alebo chcete požiadať o grant ako jednotlivec, urobiť tak môže ktokoľvek, kto by chcel realizovať svoju víziu vo vyššie uvedených oblastiach.
15. MARCA 2024 VYHLASUJEME VÝZVY PRE ROK 2024
oznámenie o vyhlásení výziev
PODPORUJEME SLOBODNÚ KULTÚRU A INKLUZÍVNE KULTÚRNE INŠTITÚCIE
PODPORUJEME SLOBODNÚ KULTÚRU A INKLUZÍVNE KULTÚRNE INŠTITÚCIE
Poznáme výsledky v nadačných programoch pre rok 2023
Výsledky v programoch Umenie, Kultúra, Komunity nájdete zverejnené.
Bratislava podporí v roku 2023 kultúrne a komunitné projekty sumou 1,1 milióna eur
Výška podpora kultúrnych a komunitných projektov na rok 2023 je známa.
Informácia o výzvach pre rok 2023
Mesto Bratislava začalo rok 2023 v rozpočtovom provizóriu. Počas rozpočtového provizória obec nemôže poskytovať dotácie podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. Vyhlásenie grantových a štipendijných výziev nadáciou ako aj mestom Bratislava tak bude možné až po schválení mestského rozpočtu Mestským zastupiteľstvom. O otvorení výziev vás budeme informovať hneď ako to bude možné.
Výberové konanie - Správca Nadácie mesta Bratislavy
Hlavného mesta SR Bratislavy otvára výberové konanie na pozíciu samostatný/á odborný/á referent/ka na oddelení kultúry Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý/á bude zodpovedný/á za správu grantových systémov hlavného mesta Bratislavy v oblasti podpory kultúry a komunít, vrátane správy Nadácie mesta Bratislavy.
Poznáme výsledky rozhodovania v Mimoriadnej výzve
Výsledky v Mimoriadnej výzve sú zverejnené.
Poznáme výsledky v oblasti Kultúrne podujatia
Výsledky v oboch oblastiach podpory nájdete zverejnené.
Výsledky v Grantovom programe KOMUNITY sú zverejnené
Výsledky v grantovom programe KOMUNITY sú zverejnené.
Mimoriadna výzva - ZATVORENÁ VÝZVA 2022
Mimoriadna výzva je otvorená od 4.4. do 30.4. 2022.
Poznáme výsledky v prvých nadačných programoch pre rok 2022
Výsledky v programoch Umenie, Tvorba a uvedenie diela, Kultúrne priestory nájdete zverejnené.
Pozastavenie dvoch výziev
Pozastavenie výziev Rozvoj kapacít organizácií a štipendijný program Komunity.
Konzultácie pripravovaných projektov v MIB
K výzve Funkčnejšie verejné priestory ponúkame možnosť konzultovať projekty.
Kultúrne podujatia - ZATVORENÁ VÝZVA 2022
Grantový program Kultúra - oblasť Kultúrne podujatia je otvorený od 14.2. do 15.3. 2022.
Funkčnejšie verejné priestory - ZATVORENÁ VÝZVA 2022
Grantový program Komunity - oblasť Funkčnejšie verejné priestory je otvorený od 1.2. do 15.3. 2022.
Komunitné priestory - ZATVORENÁ VÝZVA 2022
Grantový program Komunity - oblasť Komunitné priestory je otvorený od 1.2. do 15.3. 2022.
Komunitné aktivity - ZATVORENÁ VÝZVA 2022
Grantový program Komunity - oblasť Komunitné aktivity je otvorený od 1.2. do 15.3. 2022.
Dni s Nadáciou mesta Bratislavy
Dvojdňový program Dni s Nadáciou mesta Bratislavy 2.-3.2. je kompletný.
Tvorba a uvedenie diela - ZATVORENÁ VÝZVA 2022
Grantový program Kultúra - oblasť Tvorba a uvedenie diela je otvorený od 17.1. do 14.2. 2022.
Kultúrne priestory - ZATVORENÁ VÝZVA 2022
Grantový program Kultúra - oblasť Kultúrne priestory je otvorený od 17.1. do 14.2.2022.
Umenie - ZATVORENÁ VÝZVA 2022
Štipendijný program Umenie je otvorený od 17.1. do 14.2.2022.
Harmonogram výziev na rok 2022
Harmonogram výziev na rok 2022 je zverejnený.
Bratislava podporí v roku 2022 kultúrne a komunitné projekty sumou 1,2 milióna eur
Výška podpora kultúrnych a komunitných projektov na rok 2022 je známa.