Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Funkčnejšie verejné priestory - ZATVORENÁ VÝZVA 2022

Nadácia mesta Bratislavyštvrtok 27. januára 2022

V grantovej výzve Funkčnejšie verejné priestory v roku 2022 podporí Nadácia mesta Bratislavy revitalizáciu verejných priestranstiev, ktoré slúžia na komunitné účely, rozširovanie priestorových kapacít pre jednotlivé komunity, oživenie a premenu doteraz nevyužívaných verejných priestranstiev tak, by zlepšili možnosti trávenia voľného času a zvýšili kvalitu života v Bratislave.

O grant sa môže uchádzať organizovaná verejnosť - mimovládne neziskové organizácie ako aj neformálne iniciatívy, ktoré zastupuje fyzická osoba.

Záujemci a záujemkyne môžu konzultovať riešenia svojho projektu s Metropolitným inštitútom Bratislavy online v utorky 22.2., 1.3., 8.3 a 15.3. v čase od 17:00 – 18:00 v menších skupinách. Podľa potreby je možné dohodnúť si rovnako individuálne konzultácie. Na konzultácie sa prihlásite u koordinátora programu Š. Jurču - [email protected]

Alokovaná suma vo výzve je 120.000 eur. 100.000 eur bude rovnomerne rozdelených do 5 bratislavských okresov, 20.000 eur rozdelí hodnotiaca komisia medzi najvyššie hodnotené projekty bez ohľadu na okres. Maximálna výška podpory pre jednu žiadosť je 5.000 eur pre organizovanú verejnosť - mimovládne neziskové organizácie a 2.000 eur pre neformálne iniciatívy zastúpené fyzickou osobou. Minimálna výška podpory nie je stanovená, menšie projekty tak nie sú vylúčené z podpory. Jeden žiadateľ môže podať maximálne 1 žiadosť v rámci tejto výzvy.

15.2. 2022 (utorok) v čase od 15:00 do 16:30 sa uskutoční webinár k možnostiam výzvy s priestorom na otázky. Na webinár sa môžete prihlásiť zaslaním e-mailu s predmetom WEBINÁR FVP na adresu [email protected] do 14.2.2022 do 14:00.

Všetky potrebné a záväzné informácie nájdete v texte výzvy pre rok 2022.