Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Nadácia mesta Bratislavy je nový transparentný systém grantovej podpory hlavného mesta. Svoju činnosť začala v roku 2020.