Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Vyberte si jeden z programov.
KULTÚRA
KOMUNITY
Grantový program podporuje systematicky bratislavské kultúrne podujatia a dostupnosť kultúry pre všetky vekové kategórie či sociálne skupiny. Podpora je určená pre široké spektrum kultúrnych podujatí, festivalov, koncertov, výstav, predstavení, prehliadok, súťaží, prezentácií, diskusií, konferencií, workshopov, seminárov v tradičnej ako aj inovatívno-experimentálnej oblasti. Výzva pre rok 2024 je OTVORENÁ do 8. apríla.
Požiadať o grant
Grantový program podporuje rozvoj kultúrneho potenciálu Bratislavy prostredníctvom nezriaďovaných organizácií: tvorbu, naštudovanie a prvé uvedenie diela vo všetkých umeleckých žánroch vrátane reprízy pre žiadateľov a žiadateľky, ktoré pôsobia v oblasti profesionálneho umenia. Podporené môžu byť aj sprievodné aktivity a výstupy, ktoré sa viažu k vzniku a uvedeniu diela. Výzva pre rok 2024 je OTVORENÁ do 8. apríla.
Požiadať o grant
Grantový program podporuje udržateľnosť nekomerčných kultúrnych priestorov v Bratislave. Podpora je určená pre etablované kultúrne centrá a priestory, ktoré dlhodobo pôsobia v oblasti kultúry, majú multidisciplinárne zameranie, venujú sa potrebám a problémom, ktorým mestá v súčasnosti čelia. Podpora je určená na ich celoročnú činnosť ako aj programovú dramaturgiu. Výzva pre rok 2024 je OTVORENÁ do 8. apríla.
Požiadať o grant
Štipendijný program podporuje fyzické osoby - jednotlivcov, profesionálnych umelcov a umelkyne, kritikov a kritičky, teoretikov a teoretičky, a iných odborných pracovníkov a pracovníčky, ktorí pôsobia v Bratislave v oblasti tvorby diel alebo ich odbornej reflexie a výskumu vo všetkých druhoch umenia a kultúry, ktorých súčasťou je tvorivé uvažovanie o meste, jeho identite a výzvach, ktorým mesto čelí. Výzva pre rok 2024 je OTVORENÁ do 8. apríla.
Požiadať o grant
Odoberajte novinky Nadácie mesta Bratislavy
Prihlásiť sa na odber noviniek