Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Komunitné aktivity - ZATVORENÁ VÝZVA 2022

Nadácia mesta Bratislavyštvrtok 27. januára 2022

V grantovej výzve Komunitné aktivity v roku 2022 podporí Nadácia mesta Bratislavy realizáciu takých aktivít a projektov, ktoré rozvíjajú aktívnu účasť obyvateľov a obyvateliek na občianskom živote Bratislavy, susedské iniciatívy, ktoré zapájajú miestne komunity do verejnoprospešných činností, organizáciu kultúrno-komunitných podujatí či komunitnej práce v susedstvách.

O grant sa môže uchádzať organizovaná verejnosť - mimovládne neziskové organizácie ako aj neformálne iniciatívy, ktoré zastupuje fyzická osoba.

Podpora nie je určená pre verejnú správu, ani subjekty zriaďované verejnou správou. Rovnako o podporu nemôžu žiadať podnikatelia, privátne spoločnosti, cirkevné organizácie a verejné inštitúcie zriaďované samostatným zákonom.

Alokovaná suma vo výzve je 50.000 eur. Maximálna výška podpory pre jednu žiadosť je 2.000 eur. Minimálna výška podpory nie je stanovená. Jeden žiadateľ môže podať maximálne 1 žiadosť v rámci tejto výzvy.

Všetky potrebné a záväzné informácie nájdete v texte výzvy na rok 2022.