Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Bratislava podporí v roku 2023 kultúrne a komunitné projekty sumou 1,1 milióna eur

Anonymouspiatok 31. marca 2023

Bratislava v rozpočte na rok 2023 vyčlenila 1,1 milióna eur na podporu kultúry a komunít. V Grantovom programe Strategická podpora kultúrnych podujatí je alokovaná suma 250 000 eur, rozpočet Nadácie mesta Bratislavy na podporu kultúry a komunít je 850 000 eur. Výzvy v Nadácii mesta Bratislavy sú zverejnené, žiadať o podporu je možné do 23.4.2023.

Mesto Bratislava vníma kultúrno-komunitné prostredie súčasne cez umeleckú, sociálnu a environmentálnu perspektívu, a ponúka tak oprávneným záujemcom a záujemkyniam realizovať rozmanité projekty, od veľkých po komorné kultúrne podujatia, od aktivít kultúrnych a komunitných centier či priestorov, po oživovanie vnútroblokov a susedstiev vo všetkých mestských častiach.

Organizácie aj jednotlivci z kultúrneho a komunitného prostredia sa môžu uchádzať o granty z Nadácie mesta Bratislavy, ktorá vstupuje do štvrtého roka existencie. Harmonogram s jednotlivými výzvami prináša pre všetkých záujemcov tradičné oblasti podpory ako Kultúrne podujatia či Tvorba a uvedenie diela.

Nadácia rovnako pokračuje vo výzvach ako Rozvoj kapacít organizácií na vnútornú stabilizáciu aktérov v kultúre, či vo výzve Funkčnejšie verejné priestory, v ktorých si jednotlivci aj neziskové organizácie v susedstvách zveľaďujú okolité prostredie podľa svojich potrieb. Aj v tomto roku bude možné v tejto výzve využívať odborné konzultácie Metropolitného inštitútu Bratislavy.

Aj vďaka podpore Hlavného mesta Bratislava sa môže široká verejnosť v nasledujúcom roku tešiť na originálne umelecké zážitky na koncertoch vážnej aj súčasnej experimentálnej hudby, kultúrne a komunitné aktivity pre mládež aj najmladšiu generáciu, čítačky, site-specific tanečné performancie, divadelné predstavenia, kinematografické diela, či multimediálne a interaktívne inštalácie a veľa ďalších projektov.