Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Tvorba a uvedenie diela - ZATVORENÁ VÝZVA 2022

Nadácia mesta Bratislavypondelok 17. januára 2022

Vo výzve v rámci grantového programu Kultúra pre oblasť Tvorba a uvedenie diela v roku 2022 podporí Nadácia mesta Bratislavy nezriaďované (občianske) organizácie a subjekty, ktoré reflektujú vo svojich aktivitách výzvy súčasnej mestskej spoločnosti a udržateľného rozvoja, vytvárajú podmienky pre čo najväčšiu dostupnosť kultúry prostredníctvom práce so špecifickými cieľovými skupinami, venujú sa experimentom a inováciám alebo tradičným žánrom a prístupom ako je pamäť mesta.

Novinkou oproti minulému roku je okrem doplneného cieľa výzvy, slovný popis v jednotlivých bodových intervaloch pri hodnotiacich kritériách: Súlad s cieľmi a dopad na cieľové skupiny, Kvalita výstupov projektu a Myšlienková prepracovanosť projektu, aj informácia o predpokladanom dopade aktivít. Všetky nové informácie majú prispieť ešte k precíznejšiemu hodnoteniu žiadostí.

O grant sa môžu uchádzať nezriaďované kultúrne subjekty, ktoré pôsobia v Bratislave - mimovládne neziskové organizácie, privátne spoločnosti, fyzické osoby–podnikatelia.

Alokovaná suma vo výzve je 160.000 eur. Maximálna výška podpory pre jednu žiadosť je 5.000 eur. Minimálna výška podpory je 1.000 eur. Jeden žiadateľ môže podať maximálne 1 žiadosť v rámci tejto výzvy.

Všetky potrebné a záväzné informácie nájdete v texte výzvy pre rok 2022.