Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Pozastavenie dvoch výziev

Nadácia mesta Bratislavypondelok 14. marca 2022

Nadácia mesta Bratislavy pozastavuje vyhlásenie oboch výziev plánovaných na 14.3. 2022, Rozvoj kapacít organizácií v programe Kultúra a štipendijný program Komunity.

V nadácii hľadáme spôsob, akým v zmysle poslania nadácie primeraným a potrebným spôsobom zareagovať na situáciu v Ukrajine.

Všetky podrobné informácie zverejníme do konca mesiaca.