Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Nadácia mesta Bratislavy vyhlasuje výzvy pre rok 2024

Nadácia mesta Bratislavypiatok 15. marca 2024

Bratislava tento rok rozdelí 708 000 eur na grantové projekty, ktoré prispejú k rozvoju komunitného a kultúrneho života v hlavnom meste.

Nadácia mesta Bratislavy 15. marca zverejnila výzvy, na základe ktorých sa môžu prihlasovať záujemcovia o granty v oblasti kultúry alebo rozvoja komunít. Či už ste súčasťou organizácie, alebo chcete požiadať o grant ako jednotlivec, urobiť tak môže ktokoľvek, kto by chcel realizovať svoju víziu vo vyššie uvedených oblastiach.

Aké projekty majú šancu uspieť? Nadácia mesta Bratislavy už 5. rok pomáha rozvíjať rôznorodosť, o čom svedčí aj to, že v roku 2023 podporila 200 rozličných projektov, ktoré boli prínosom pre mestskú kultúru aj susedské vzťahy.

O grant v oblasti kultúry môžu požiadať veľké i malé podujatia, koncerty vážnej i experimentálnej hudby, rôzne druhy divadla či iných performance aktivít, organizátori čítačiek a ďalších podujatí, ktorých cieľom je poskytnúť Bratislavčankám a Bratislavčanom unikátny umelecký zážitok. Podpora je určená aj pre projekty rozvíjajúce mestskú kultúru v tradičných žánroch.

Ak chcete zveľadiť svoju susedskú komunitu v ktorejkoľvek mestskej časti, môžete požiadať o grant na zriadenie komunitných záhrad, oživenie vnútroblokov či iný typ zaujímavej iniciatívy, ktorý do verejného priestoru prinesie viac funkčnosti, zelene a biodiverzity.

V prípade, že by záujemcovia o grant potrebovali prekonzultovať svoj projekt, v dňoch 25.3. a 4.4. budú prebiehať Dni s nadáciou mesta Bratislavy, kde na to dostanú priestor. Ich súčasťou budú aj webináre, ktoré pomôžu objasniť prípadné nejasnosti.

Poslaním Nadácie mesta Bratislavy je napĺňať verejné politiky mesta v kultúrno-komunitnej oblasti. Aby bola pri výbere projektov zaručená transparentnosť, kvalitu jednotlivých projektov posudzujú renomované odborníčky a odborníci nezávislí od mesta a jeho orgánov.