Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

PODPORUJEME SLOBODNÚ KULTÚRU A INKLUZÍVNE KULTÚRNE INŠTITÚCIE

Nadácia mesta Bratislavypiatok 19. januára 2024

PODPORUJEME SLOBODNÚ KULTÚRU A INKLUZÍVNE KULTÚRNE INŠTITÚCIE

V mene bratislavských mestských kultúrnych organizácií vyjadrujeme podporu organizáciám, inštitúciám a kultúrnym pracovníčkam a pracovníkom, ktoré*í sa stávajú terčom útokov, cenzúry a neodborných organizačných zásahov zo strany Ministerstva kultúry Slovenskej republiky zastúpeného ministerkou Martinou Šimkovičovou.

Vyjadrujeme nesúhlas s diskriminačnou a nekoncepčnou politikou ministerstva a ministerky Šimkovičovej voči verejným kultúrnym inštitúciám, ich hodnotovému nastaveniu a vedeniu ako aj voči konkrétnym komunitám. Účelová diskriminácia, vedená na úrovni jazyka čelnej predstaviteľky ministerstva, sa odráža aj v plánovaných legislatívnych zmenách, ktoré sú vo viacerých prípadoch v priamom rozpore s dlhodobým úsilím odbornej obce o rozvoj odvetvia kultúry a inkluzívneho prostredia.

A STATEMENT IN SUPPORT OF CULTURAL FREEDOM AND INCLUSIVITY

On behalf of the Bratislava municipal cultural organisations we express our support for fellow organisations, institutions and cultural workers who have become targets for attacks, censorship and unprofessional structural and organisational interference in their governance from the Ministry of Culture, led by the Culture Secretary Martina Šimkovičová.

We express deep concerns and strongly oppose the discriminating and unprofessional policies targeting selected public sector cultural institutions, their values and their leadership as well as particular sections of our society. This type of targeted discrimination, manifested in the rhetoric of the Culture Secretary and the planned legislative changes proposed by the Ministry of Culture, will dismantle the long-term efforts of the cultural workers in Slovakia towards progress, diversity and inclusivity in the Arts, Culture and Society.

Archív mesta Bratislavy / (AMB)
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko / Bratislava Cultural and Information Center (BKIS)
Divadlo P. O. Hviezdoslava / The Pavol Országh Hviezdoslav Theatre (DPOH )
Galéria mesta Bratislavy / Bratislava City Gallery (GMB)
Mestská knižnica v Bratislave / Bratislava City Library (MKB) Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave / Municipal Institute for the Protection of Monuments in Bratislava (MÚOP)
Múzeum mesta Bratislavy / Bratislava City Museum (MMB) Nadácia mesta Bratislava / Foundation of the city of Bratislava Zoologická záhrada v Bratislave (ZOO BA)