Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Informácia o výzvach pre rok 2023

Nadácia mesta Bratislavypiatok 13. januára 2023

Mesto Bratislava začalo rok 2023 v rozpočtovom provizóriu. Počas rozpočtového provizória obec nemôže poskytovať dotácie podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z.

Vyhlásenie grantových a štipendijných výziev nadáciou ako aj mestom Bratislava tak bude možné až po schválení mestského rozpočtu Mestským zastupiteľstvom. O otvorení výziev vás budeme informovať hneď, ako to bude možné.