Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Bratislava podporí v roku 2022 kultúrne a komunitné projekty sumou 1,2 milióna eur

Tlačová správastreda 12. januára 2022

Bratislava v rozpočte na rok 2022 vyčlenila 1,2 milióna eur na podporu kultúry a komunít. V Grantovom programe Strategická podpora kultúrnych podujatí sa navýši alokovaná suma viac ako dvojnásobne na 300 000 eur, rozpočet Nadácie mesta Bratislavy na podporu kultúry a komunít je 900 000 eur. Výzva na Strategickú podporu kultúrnych podujatí je otvorená od 21.12. 2021 do 18.1. 2022. Harmonogram všetkých výziev v Nadácii mesta Bratislavy je zverejnený, prvé oblasti podpory sa otvoria 17. januára 2022.

Mesto Bratislava vníma kultúrno-komunitné prostredie súčasne cez umeleckú, sociálnu a environmentálnu perspektívu, a ponúka tak oprávneným záujemcom a záujemkyniam realizovať rozmanité projekty, od veľkých po komorné kultúrne podujatia, od aktivít kultúrnych a komunitných centier či priestorov, po oživovanie vnútroblokov a susedstiev vo všetkých mestských častiach.

Grantový program Strategická podpora kultúrnych podujatí

V grantovom programe Strategická podpora kultúrnych podujatí sa o podporu môžu uchádzať etablované podujatia, ktoré sa dlhodobo spolupodieľajú na rozvoji bratislavskej identity ako moderného európskeho mesta 21. storočia, budujú vzťah k hlavnému mestu, oživujú verejné priestory a prinášajú nové trendy a žánre vo všetkých druhoch umenia.

Zvýšenie podpory je dôležitým krokom. Po minulé ročníky programu sa nepodarilo podporiť viacero kvalitných podujatí z dôvodu nedostatočnej finančnej alokácie. V roku 2022 mesto zainvestuje do ešte pestrejšej palety kultúrnych podujatí reflektujúcich špecifiká výzvy. Tie sa pre budúci rok nemenia. Naďalej nám záleží na podpore podujatí, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť kultúrnej ponuky mesta, sú dostupné pre širokú verejnosť a majú potenciál multiplikačných efektov pre mesto a jeho spoločenský rozvoj,“ uviedla vedúca oddelenia kultúry z bratislavského magistrátu Zuzana Ivašková.

Výberový proces je nastavený transparentne - v prvom kole hodnotí všetky projekty komisia zložená z odborníkov a odborníčok z umelecko-kreatívnej oblasti, do druhého kola postupujú najlepšie projekty a prezentujú ich komisii doplnenej o zástupcov mesta verejne. O schválení podpory následne rozhoduje v poslednom kroku mestské zastupiteľstvo.

V roku 2021 získalo strategickú podporu sedem podujatí. Napriek náročnejším pandemickým podmienkam sa všetky z nich uskutočnili na vysokej kvalitatívnej úrovni, ako bolo zvykom aj v minulých rokoch. Organizátori sa mohli opierať o profesionálne produkčné zázemie, a tak od začiatku rátali s rôznymi modelmi fungovania od tradičných naživo po hybridné až online – v závislosti od platných epidemických predpisov.

Biela noc_2.jpg

Harmonogram výziev z Nadácie mesta Bratislavy na rok 2022

Okrem podpory etablovaných podujatí sa organizácie aj jednotlivci z kultúrneho a komunitného prostredia môžu uchádzať o granty z Nadácie mesta Bratislavy, ktorá vstupuje do tretieho roka existencie. Harmonogram s jednotlivými výzvami prináša pre všetkých záujemcov tradičné oblasti podpory ako Kultúrne podujatia či Tvorba a uvedenie diela, ale aj novinku v programe KOMUNITY – unikátnu možnosť štipendií pre mladých komunitných lídrov a líderky.

Nadácia rovnako pokračuje vo výzvach z minulého roka ako Rozvoj kapacít organizácií na vnútornú stabilizáciu aktérov v kultúre, či vo výzve Funkčnejšie verejné priestory, v ktorých si jednotlivci aj neziskové organizácie v susedstvách zveľaďujú okolité prostredie podľa svojich potrieb. Aj v budúcom roku bude možné v tejto výzve využívať odborné konzultácie Metropolitného inštitútu Bratislavy.

Aj vďaka podpore Hlavného mesta Bratislava sa môže široká verejnosť v nasledujúcom roku tešiť na originálne umelecké zážitky na koncertoch vážnej aj súčasnej experimentálnej hudby, kultúrne a komunitné aktivity pre mládež aj najmladšiu generáciu, čítačky, site-specific tanečné performancie, divadelné predstavenia, kinematografické diela, či multimediálne a interaktívne inštalácie a veľa ďalších projektov.

Všetky podrobné informácie nájdete na: https://bratislava.sk/sk/strategicka-podpora-kulturnych-podujati https://bratislava.sk/sk/nadacia-mesta-bratislavy