Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Kultúrne priestory - ZATVORENÁ VÝZVA 2022

Nadácia mesta Bratislavypondelok 17. januára 2022

Vo výzve v rámci grantového programu Kultúra pre oblasť Kultúrne priestory v roku 2022 podporí Nadácia mesta Bratislavy kultúrne priestory, ktoré reflektujú vo svojich aktivitách výzvy súčasnej mestskej spoločnosti a jej udržateľného rozvoja, vytvárajú ústretové podmienky pre čo najväčšiu dostupnosť kultúry prácou so špecifickými cieľovými skupinami a orientujú sa na kultúrne inovácie v programovej dramaturgii alebo vo verejnom uvádzaní.

O grant sa môžu uchádzať nezriaďované kultúrne subjekty prevádzkujúce kultúrne priestory s nekomerčným charakterom, ktoré pôsobia v Bratislave a sú buď multižánrovo zamerané s celoročnou činnosťou alebo ide o špecializované kultúrne priestory a kluby s pravidelnou činnosťou. Podpora je určená na programovú dramaturgiu ako aj na prevádzkové náklady.

Alokovaná suma vo výzve je 70.000 eur. Maximálna výška podpory pre jednu žiadosť je 20.000/10. 000 eur v závislosti od zvolenej kategórie.

Všetky potrebné a záväzné informácie nájdete v texte výzvy na rok 2022.