Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Komunitné priestory - ZATVORENÁ VÝZVA 2022

Nadácia mesta Bratislavyštvrtok 27. januára 2022

V grantovej výzve Komunitné priestory v roku 2022 podporí Nadácia mesta Bratislavy udržateľnosť bratislavských komunitných priestorov, programovú dramaturgiu, ako aj budovanie a rozvoj kapacít priestorov vo forme prevádzkových a mzdových nákladov.

O grant sa môže uchádzať organizovaná verejnosť - mimovládne neziskové organizácie.

Do výzvy nespadajú kultúrne priestory, ktorých podpora je umožnená v samostatnom grantovom programe KULTÚRA, priestory zriaďované verejnou správou, priestory, ktoré síce ponúkajú komunitný program, ale primárne slúžia inému účelu, či centrá zriaďované podľa osobitného zákona.

Alokovaná suma vo výzve je 60.000 EUR eur. Maximálna výška podpory pre jednu žiadosť je 5.000 eur. Minimálna výška podpory nie je stanovená. Jeden žiadateľ môže podať maximálne 1 žiadosť v rámci tejto výzvy.

Všetky potrebné a záväzné informácie nájdete v texte výzvy pre rok 2022.