Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Mimoriadna výzva - ZATVORENÁ VÝZVA 2022

Nadácia mesta Bratislavypondelok 4. apríla 2022

Nadácia mesta Bratislavy otvára Mimoriadnu výzvu ako bezprostrednú reakciu na príchod ľudí z Ukrajiny, ktorí utekajú pred ruskou inváziou. Vo výzve podporí organizácie, ktoré vytvárajú rozmanité kultúrne a komunitné aktivity a podujatia pre ľudí z Ukrajiny spolu s nimi, na základe ich potrieb v partnerskom nastavení.

Doplnkovo budú financie smerovať aj k budovaniu ľudských a priestorových kapacít pre organizácie, ktoré kontinuálne pracujú s cudzincami a cudzinkami. Pri výbere projektov sa bude prihliadať na pravidelnosť konania podporených aktivít.

O grant sa môže uchádzať organizovaná verejnosť - mimovládne neziskové organizácie (MNO), privátne spoločnosti a fyzické osoby - podnikatelia.

Alokovaná suma vo výzve je 100.000 eur. Maximálna výška podpory pre jednu žiadosť je 10.000 eur pre MNO dlhodobo pôsobiace v oblasti práce s cudzincami a cudzinkami a 3.000 eur pre ostatné MNO pôsobiace v oblasti kultúry, umenia a komunít, privátne spoločnosti, fyzické osoby – podnikateľov.

Všetky potrebné a záväzné informácie nájdete v texte výzvy. Informácie o výzve nájdete aj v ukrajinskom jazyku.

Žiadosť je možné vyplniť len v slovenčine, výzva v ukrajinčine má informačný charakter. заявку можливо виконати лише словацькою, інформація українською носить виключно інформаційний характер.