Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Umenie - ZATVORENÁ VÝZVA 2022

Nadácia mesta Bratislavypondelok 17. januára 2022

V štipendijnom programe Umenie podporí Nadácia mesta Bratislavy aj v roku 2022 tvorivé uvažovanie o Bratislave, jej mestskej identite ako aj o výzvach, ktorým naše mesto aktuálne čelí na globálnej a lokálnej úrovni. Výstupom štipendia je tvorba diela vo všetkých druhoch umenia – hudobné, vizuálne, audiovizuálne, literárne, divadelné alebo tanečné, alebo ich výskum a reflexia.

Novinkou oproti minulému roku bude povinná príloha k žiadosti –rešerš, vďaka ktorej bude odborná komisia môcť ešte lepšie posúdiť rozpracovanie témy.

O štipendium sa môžu uchádzať fyzické osoby, etablovaní ako aj začínajúci jednotlivci – profesionálni umelci/umelkyne, teoretici/teoretičky, historici/historičky, výskumníci/výskumníčky, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt v Bratislave

Alokovaná suma vo výzve je 75.000 eur. Výška podpory pre jeden projekt je 2 500 eur.

Všetky potrebné a záväzné informácie nájdete v texte výzvy pre rok 2022.