Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Harmonogram výziev na rok 2022

Nadácia mesta Bratislavyštvrtok 13. januára 2022

Nadácia mesta Bratislavy pozastavuje vyhlásenie oboch výziev plánovaných na 14.3.2022, Rozvoj kapacít organizácií v programe Kultúra a štipendijný program Komunity. V nadácii hľadáme spôsob, akým primerane a adresne reagovať na situáciu v Ukrajine, v zmysle poslania nadácie. Všetky podrobné informácie zverejníme v najbližšom období. [Zmena, 14.3. 2022 ]

Harmonogram všetkých výziev v programoch KULTÚRA a KOMUNITY Nadácie mesta Bratislavy pre rok 2022 nájdete tu.