Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Letný klub v Mareene

2020
KOMUNITY
iniciatívy
aktivity
občianske združenie

Nadácia mesta Bratislavy nenesie zodpovednosť za správnosť, úplnosť a aktuálnosť materiálov uverejnených v časti Podporené projekty. Za zverejnené informácie nesie zodpovednosť prijímateľ dotácie z Nadácie mesta Bratislavy, ktorý jej v zmluve udelil súhlas so zverejnením informácií.

Mareena: Letný klub v Mareene je miestom, ktoré spája. Spája deti z nášho susedstva v okolí Jakubovho námestia a deti z utečeneckých rodín. Spoločný letný čas trávený v Mareene je pre deti miestom porozumenia, nových zážitkov, sociálnej inklúzie a búrania stereotypov. Počas šiestich týždňov budú mať deti možnosť zažiť fantastickú "Cestu okolo sveta", hoci neopustíme hranice Bratislavy. V našej komunite je miesto pre každého.