Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Živý val pre komunitu záhradkárov v Novej Cvernovke

2020
KOMUNITY
priestranstvá
nadácia

Nadácia mesta Bratislavy nenesie zodpovednosť za správnosť, úplnosť a aktuálnosť materiálov uverejnených v časti Podporené projekty. Za zverejnené informácie nesie zodpovednosť prijímateľ dotácie z Nadácie mesta Bratislavy, ktorý jej v zmluve udelil súhlas so zverejnením informácií.

Nadácia Cvernovka: Cieľom projektu je revitalizácia priestranstva Novej Cvernovky medzi verejným parkom a komunitnou záhradou prostredníctvom výstavby živého valu. Val, ktorý bude slúžiť ako oddeľovací prvok, vytvorí čiastočne odhlučnené a od návštevníkov verejných podujatí chránené miesto pre miestnu komunitu záhradkárov. Keďže povrch valu bude tvoriť sústava rôznych rastlín, stromov a kríkov, jeho ďalšou funkciou bude obohatenie záhradného biotopu a zvýšenie biodiverzity rastlín a živočíchov v meste.