Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Viva Musica! festival 2020

2020
KULTÚRA
hudba
experiment
udržateľnosť
podujatia
s.r.o.

Nadácia mesta Bratislavy nenesie zodpovednosť za správnosť, úplnosť a aktuálnosť materiálov uverejnených v časti Podporené projekty. Za zverejnené informácie nesie zodpovednosť prijímateľ dotácie z Nadácie mesta Bratislavy, ktorý jej v zmluve udelil súhlas so zverejnením informácií.

Viva Musica! agency, s.r.o.: Viva Musica! festival je medzinárodný letný hudobný festival, ktorého hlavnú myšlienku možno charakterizovať slovami "klasika inak". Cieľom festivalu je prinášať ľuďom kvalitnú hudbu v podaní špičkových umelcov, prezentovať klasickú hudbu v netradičných priestoroch a kontextoch, vytvárať priestor pre mladých umelcov, prezentovať hudobné projekty, ktoré pracujú s novými technológiami a v neposlednom rade prispievať k posilňovaniu identity Bratislavy ako moderného európskeho kultúrneho veľkomesta.