Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Bratislava Design Week 2020

2020
KULTÚRA
medziodborové
iné
vizuálne umenie
experiment
dostupnosť
podujatia
občianske združenie

Nadácia mesta Bratislavy nenesie zodpovednosť za správnosť, úplnosť a aktuálnosť materiálov uverejnených v časti Podporené projekty. Za zverejnené informácie nesie zodpovednosť prijímateľ dotácie z Nadácie mesta Bratislavy, ktorý jej v zmluve udelil súhlas so zverejnením informácií.

Aparát o.z: Bratislava Design Week je najväčší festival súčasného dizajnu na Slovensku. Vznikol v roku 2009. Naším cieľom je zviditeľniť, reflektovať, prepájať, vzdelávať a skúmať formy súčasného dizajnu a ich presahy do architektúry, umenia, kultúry a spoločnosti vôbec. Témou BADW 2020 je PREMENA. Avizovali sme ju ešte pred vypuknutím pandémie a vzhľadom na novú skúsenosť, ju vnímame o to viac ako aktuálnu. Je zrejmé, že sa svet, aj naše mesto, po pandémii zmení a dizajn bude pri tom.